Onze missie is:

Samen op weg naar zelfredzaamheid.

Onze visie is:

  • De Stal betrekt het systeem van de cliënt bij het ontwikkelingsproces.
  • De Stal bestaat uit een team van betrokken, tevreden en gedreven professionals. Hier past een coöperatieve en transparante wijze van beleidsvoering bij.
  • De Stal maakt bij haar begeleidingen en behandeling optimaal gebruik van de kracht van dieren en de natuur.
  • De Stal stimuleert de cliënt doelmatig om optimaal te integreren in de maatschappij en om binnen zijn/haar mogelijkheden mee te doen.
  • De Stal onderhoudt persoonlijk contact met haar cliënten en het systeem rondom hen.
  • De Stal biedt maatwerk om de cliënt tot een optimale vorm van zelfredzaamheid te stimuleren.
  • De Stal is ervan overtuigd dat de cliënt het meest baat heeft bij een constante in de ontwikkeling van 5 – 25 jaar. De Stal wil deze constante zijn.
Moestuin bij De Stal

Help bij de aanschaf van een zorgpony voor onze kinderen!

Stichting Het Spookbos, Zorgafdeling De Stal biedt kinderen en jongeren, die extra ondersteuning nodig hebben vanwege bv. autisme, een fijne plek om zich te ontwikkelen. Dit gebeurt door een team van professionals met de inzet van dieren en natuur. Voor haar voortbestaan is de stichting onder andere afhankelijk van donaties. Op 14 juni van 20.00-00.00 uur zwemt het zorgteam van De Stal mee met de jaarlijkse zwemmarathon van zwembad De Biezem.
Helaas hebben we in april onverwacht Bo (een van de zorgpony’s) moeten laten inslapen. Hij wordt heel erg gemist in de begeleiding van de kinderen en jongeren. Van de opbrengst van deze zwemmarathon willen we een waardig opvolger van Bo aanschaffen inclusief de benodigde spullen, verzorging en dierenartskosten voor het komende jaar.
Sponsor ons zorgteam tijdens deze zwemmarathon en help onze kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Enorm bedankt alvast!
Mocht u willen doneren vanuit uw bedrijf, dan is dat aftrekbaar voor de belasting. Klik hier voor meer informatie.