Begeleiding

Begeleiding wordt op maat geboden.

Waar

Thuis/op school/op het werk/tijdens stage of op de boerderij.

Vergoeding

Mogelijk vanuit ZIN, PGB en eigen middelen.

Activiteiten

Veel variatie in de activiteiten.

Individuele begeleiding

Voor wie

De doelgroep voor individuele begeleiding van Zorgafdeling De Stal bestaat uit kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 5 tot en met 25 jaar, waarbij er sprake is van ontwikkelingsproblematiek binnen het psychiatrische en/of sociaal-emotionele vlak en er tevens sprake is van minimaal een beneden gemiddelde intelligentie. Voorbeelden van psychiatrische stoornissen of andere sociaal-emotionele problematiek zijn autisme, ADHD, DCD en faalangst eventueel in combinatie met een licht verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid.

Werkwijze

Individuele begeleiding vanuit De Stal wordt afgestemd op de hulpvraag en kan zowel thuis, op school, het werk of de stage, als op de locatie van De Stal gegeven. Er kan gewerkt worden aan verschillende doelen:

 • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Emotieregulatie en gedrag (o.a. omgaan met boosheid, angst en verdriet).
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen. (Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren?)
 • Sociale vaardigheden (o.a. omgaan met leeftijdsgenoten, medegezinsleden en autoriteit).
 • Plannen en organiseren (Hoe plan ik mijn tijd? Hoe kom ik van A naar B? Hoe zorg ik dat ik op tijd kom? Hoe hou ik mijn kamer opgeruimd?)
Contra-indicaties

Voor bepaalde zorg is de Stal niet de juiste keuze. De Stal kent onderstaande contra-indicaties:

 • IQ lager dan 70
 • Ernstige externaliserende gedragsproblematiek  
 • Belemmerende suïcidale uitingen/gedrag, waarbij geen specialistische hulpverlening betrokken is 
 • Ernstige allergie voor dieren
 • Overheersende verslavingsproblematiek
 • Belemmerende psychotische klachten

Aanmelden

Voor het aanmelden voor Individuele begeleiding kunt u contact opnemen met De Stal.
De begeleidingen op maat worden in overleg met u ingepland.