Kwaliteit

De Stal is van mening dat zorg die geboden wordt van hoge kwaliteit dient te zijn. Om dit te waarborgen zorgt zij dat zij beschikt over het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het HKZ-certificaat geeft aan dat De Stal voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Jaarlijks wordt gecontroleerd of De Stal voldoet aan deze eisen.

 

 

Dit betekent dat De Stal:

  1. goed georganiseerd is
  2. cliënten centraal stelt
  3. continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  4. betrouwbare resultaten presenteert
  5. voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Effectmeting en tevredenheid

Omdat De Stal haar zorg altijd wil verbeteren wordt zowel een tevredenheidsonderzoek als een effectmeting van onze geleverde zorg uitgevoerd.

De effectmeting helpt inzicht te krijgen in de effecten van de zorg op de cognitieve-, sociaal-emotionele vaardigheden en de zelfstandigheid van de kinderen/jongeren bij De Stal. Twee keer per jaar wordt de vragenlijst afgenomen. Door het afnemen van een effectmeting meten we of de zorg die wij bieden het gewenste effect heeft en we checken of ons beleid ons doel behaalt.

Het tevredenheidsonderzoek wordt eens per jaar verstuurd aan ouders, zorgpartners en cliënten. Medewerkers vullen jaarlijks een medewerkerstevredenheidsvragenlijst in.

Speeltafel bij De Stal

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Veel begeleiders van De Stal zijn SKJ geregistreerd.

Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.