Vacature stage Stichting Het Spookbos, Zorgafdeling De Stal 


Adresgegevens: Goyergracht-zuid 3a 3755 MX Eemnes
Opleiding: Social work/ pedagogiek; 3e of 4e jaars
Richting: Jeugdzorg
Stageperiode: Minimaal 6 maanden. Startmoment in overleg vaststellen. 

 

De Stal is een kleinschalige organisatie die begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek en een cognitief vermogen van TIQ 70 en hoger. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de systemen rond het kind of de jongvolwassene, te denken valt aan het gezin, de school, het werk en dergelijke. Veel van de cliënten bij De Stal hebben een vorm van ASS (autisme spectrum stoornis). Andere problematieken die regelmatig (in combinatie) voorkomen zijn bijvoorbeeld ADHD, hoogbegaafdheid en/of angstproblematiek. 

De begeleiding vindt plaats op de plek die passend is bij de hulpvraag, over het algemeen is dit bij cliënt thuis of op De Stal. Binnen begeleidingen wordt gewerkt aan individuele leerdoelen, afkomstig uit het begeleidingsplan. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan het versterken van sociale en emotionele vaardigheden en het vergroten van zelfredzaamheid. Onze werkwijze is gebaseerd op het competentiemodel; het aanleren van vaardigheden om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij werken hierbij veel met dieren en in de natuur en maken gebruik van het terrein van de kinderboerderij waar De Stal gelegen is, omdat we de overtuiging hebben dat dit voor veel mensen een opening kan zijn om tot ontwikkeling te komen. Ook kan gebruik gemaakt worden van de zorgpaarden. 

Binnen deze stage zullen taken voorkomen op het gebied van begeleiding, verslaglegging, uitvoering van begeleidingsplannen, oudercontact en in het meedenken over en maken van beleid. Er is hierin veel ruimte voor eigen inbreng en er zal worden gekeken naar persoonlijke interesse en mogelijkheden. 

Gezien de kleinschaligheid van de organisatie wordt van een student zelfstandigheid en een proactieve houding verwacht. Daarnaast is ervaring met paarden een grote pre. Ben je geïnteresseerd? Stuur ons dan een brief met motivatie en CV naar info@natuurlijkbegeleiden.nl. Voor meer informatie zie onze site: www.natuurlijkbegeleiden.nl.