Aanmeldprocedure

Status januari 2018: Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een intakegesprek of rondleiding te plannen bij onze zorgafdeling. De Stal staat op ‘on hold’ bij de gemeente, omdat we op dit moment niet de middelen en mogelijkheden hebben om nieuwe cliënten te laten starten met begeleiding. Als er nieuwe doorstroom is en er weer plekken vrij komen in de groepsbegeleiding of individuele begeleiding, geven we dit aan bij de gemeenten en op deze website. Mocht u op dit moment op zoek zijn naar een organisatie die begeleiding kan bieden voor uw zoon of dochter, dan kunt u dus het beste contact opnemen met de gemeente voor passende mogelijkheden bij andere organisaties. 

Wanneer u telefonisch of via het reserveringssysteem op de website uw gegevens heeft doorgegeven, zal door één van onze medewerkers contact met u worden opgenomen om informatie uit te wisselen. Eventueel zullen we u vragen onderzoeksverslagen van eerdere hulpverlening met ons te delen, zodat wij een beeld kunnen krijgen van uw kind en zijn of haar (on)mogelijkheden.

Het intakegesprek

Dit gesprek vindt plaats op onze locatie. We overleggen met de ouder of verzorger die dicht bij het kind staat en bekend is met zijn zwakke en sterke kanten. In overleg is de jongere vanaf 14 jaar aanwezig bij het gesprek.

De problematiek, de eerdere hulpverlening, de hulpvraag, de mogelijke doelen en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Tevens wordt geïnventariseerd of de werkwijze van “De Stal” aansluit bij de wensen en grenzen van het kind. Daarnaast zal een aantal praktische zaken worden doorgenomen zoals het zorgcontract, de financiële zaken, contactgegevens en voorkeur voor dagen.

Na dit intakegesprek wordt bekeken in welke groep het kind het beste tot zijn recht komt. Binnen een week zal telefonisch contact met u opgenomen worden met ons voorstel. Dit biedt u de gelegenheid om te bedenken of onze visie en werkwijze bij u en uw kind passen.

U kunt bij vragen eerder per telefoon of mail contact met ons opnemen.