Aanmeldprocedure

Status april 2023:

Individuele behandeling: aanmelding mogelijk 

Individuele begeleiding Jeugd: aanmelding mogelijk 

Individuele begeleiding volwassenen: geen aanmelding mogelijk (aanmeldstop)

Het intakegesprek

Dit gesprek vindt plaats op onze locatie. We overleggen met de ouder of verzorger die dicht bij het kind staat en bekend is met zijn zwakke en sterke kanten. In overleg is de jongere vanaf 14 jaar aanwezig bij het gesprek.

De problematiek, de eerdere hulpverlening, de hulpvraag, de mogelijke doelen en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Tevens wordt geïnventariseerd of de werkwijze van De Stal aansluit bij de wensen en grenzen van het kind. Daarnaast zal een aantal praktische zaken worden doorgenomen zoals het zorgcontract, de financiële zaken, contactgegevens en voorkeur voor dagen. De start van de begeleiding vindt plaats op basis van een match tussen de beschikbaarheid van de cliënt en een begeleider van De Stal.

Binnen een week zal telefonisch contact met u opgenomen worden met ons voorstel. Dit biedt u de gelegenheid om te bedenken of onze visie en werkwijze bij u en uw kind passen.

U kunt bij vragen per telefoon of mail contact met ons opnemen.