Behandeling

Op maat geboden.

Waar

Op de boerderij.

Vergoeding

Uit eigen middelen.

Activiteiten

Cognitieve gedragstherapie met dier en natuur.

Behandeling bij De Stal

Voor wie

De Stal biedt contractvrije behandeling binnen de basis GGZ. Behandelvragen binnen de basis GGZ omvatten milde, niet-complexe psychische klachten.

De Stal biedt behandeling bij onder andere de volgende klachten:

 • Angstproblematiek
 • Stemmingswisselingen
 • Gedragsproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • Sociale problemen
 • Opvoedvraagstukken

Werkwijze

De werkwijze is evidence-based vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Het effect van deze methode is wetenschappelijk bewezen. De behandeling vindt veelal buiten plaats, in de natuur en met dieren.

Aan de hand van een intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de duur van het behandeltraject vastgesteld. Na afloop van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats waarin de resultaten worden besproken. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling van hun kind.

Contra-indicaties

Voor bepaalde zorg is de Stal niet de juiste keuze. De Stal kent onderstaande contra-indicaties:

 • IQ < 70 (Functionerend op ZMLK niveau)
 • Ernstige agressie en grensoverschrijdend gedrag  
 • Suïcidale uitingen/gedrag 
 • Ernstige allergie voor dieren
 • Specialistisch GGZ hulpvraag (dat wil zeggen dat er sprake is van complexere problematiek op meerdere gebieden)
 • Trauma
 • Instabiele woonsituatie (bv t.g.v. scheiding, geen woonruimte of onveilige thuissituatie).  
 • Overheersende verslavingsproblematiek
 • Psychotische klachten