Er zijn verschillende mogelijkheden voor het vergoeden van de zorg die door De Stal geboden wordt. In het overzicht hieronder ziet u de opties en tarieven voor begeleiding en behandeling.

 

Vergoeding Begeleiding Behandeling
ZIN Mogelijk bij De Stal Niet mogelijk bij De Stal
PGB Mogelijk bij De Stal Mogelijk bij De Stal
Eigen middelen Mogelijk bij De Stal Mogelijk bij De Stal

ZIN
De Stal heeft voor het bieden van individuele begeleiding Zorg in Natura (ZIN) contracten met de gemeenten uit Regio Gooi en Vechtstreek. Bij ZIN ontvangt u zorg van een zorgaanbieder die een contract heeft met uw gemeente. U vraagt daarvoor een gesprek aan bij uw gemeente. Het voordeel van ZIN is dat u zelf geen administratie bij hoeft te houden. De gemeente betaalt uw zorg rechtstreeks aan de zorgverlener.

PGB
Bij De Stal is financiering van de zorg vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Dit is een budget dat u door de gemeente toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig heeft. Dit is soms mogelijk als de gemeente geen contract heeft met de zorgaanbieder, maar toch akkoord gaat met de levering van zorg door die bepaalde organisatie. U heeft grotere keuzevrijheid dan bij ZIN. Wel moet u zelf de volledige administratie en betalingen verzorgen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Eigen middelen
Zowel begeleiding als behandeling kunnen uit eigen middelden gefinancierd worden. De Stal biedt contractvrije behandeling binnen de basis GGZ. Deze behandeling wordt (wanneer door De Stal aangeboden) niet vergoed vanuit Zorg in Natura of de zorgverzekering. Heeft u vragen over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met info@natuurlijkbegeleiden.nl.

Tarieven begeleiding

Intakegesprek/evaluatiegesprek (60 minuten) inclusief verslaglegging €147,60
Individuele begeleiding per 60 minuten (max. 20% van de tijd wordt voor administratie bijgerekend) €73,80

 

Tarieven behandeling

Intakegesprek (45 minuten) inclusief behandelplan €124,45
Behandelsessie van 60 minuten €124,45
Reistijd en reiskosten bij behandeling in de thuissituatie bij maximale afstand van 10km vanaf De Stal (niet vergoed vanuit PGB) €28,77
Telefonisch consult per 10 minuten €20,75
Eindgesprek (45 minuten) inclusief eindverslag €124,45

Annuleren

Bij begeleiding vanuit ZIN worden geen kosten in rekening gebracht voor annuleren. De begeleiding/behandeling vanuit PGB en eigen middelen kan volgens de volgende voorwaarden geannuleerd worden:

– Afmeldingen die minimaal 24 uur van te worden gemeld, zijn kosteloos.
– Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de zorg worden 50% van de kosten in rekening gebracht.

De Stal voltige