Zorg financieren vanuit ZIN

De Stal heeft voor het bieden van individuele begeleiding Zorg in Natura (ZIN) contracten met de gemeenten uit Regio Gooi en Vechtstreek.

Bij ZIN ontvangt u zorg van een zorgaanbieder die een contract heeft met uw gemeente. U vraagt daarvoor een gesprek aan bij uw gemeente. Het voordeel van ZIN is dat u zelf geen administratie bij hoeft te houden. De gemeente betaalt uw zorg rechtstreeks aan de zorgverlener.

Zorg financieren vanuit PGB

Bij De Stal is financiering van de zorg vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Dit is een budget dat u door de gemeente toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig heeft. Dit is soms mogelijk als de gemeente geen contract heeft met de zorgaanbieder, maar toch akkoord gaat met de levering van zorg door die bepaalde organisatie. U heeft grotere keuzevrijheid dan bij ZIN. Wel moet u zelf de volledige administratie en betalingen verzorgen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorg financieren uit eigen middelen

Het is mogelijk om de zorg die door De Stal wordt geleverd uit eigen middelden te financieren. Heeft u vragen over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met info@natuurlijkbegeleiden.nl.

De Stal voltige