Begeleiding

ZIN

De Stal heeft voor het bieden van individuele begeleiding Zorg in Natura (ZIN) contracten met de gemeenten uit Regio Gooi en Vechtstreek.

Bij ZIN ontvangt u zorg van een zorgaanbieder die een contract heeft met uw gemeente. U vraagt daarvoor een gesprek aan bij uw gemeente. Het voordeel van ZIN is dat u zelf geen administratie bij hoeft te houden. De gemeente betaalt uw zorg rechtstreeks aan de zorgverlener.

PGB

Bij De Stal is financiering van de zorg vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Dit is een budget dat u door de gemeente toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig heeft. Dit is soms mogelijk als de gemeente geen contract heeft met de zorgaanbieder, maar toch akkoord gaat met de levering van zorg door die bepaalde organisatie. U heeft grotere keuzevrijheid dan bij ZIN. Wel moet u zelf de volledige administratie en betalingen verzorgen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Eigen middelen

Het is mogelijk om de zorg die door De Stal wordt geleverd uit eigen middelden te financieren. Heeft u vragen over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met info@natuurlijkbegeleiden.nl.

Behandeling

De Stal biedt contractvrije behandeling binnen de basis GGZ. Deze behandeling wordt (wanneer door De Stal aangeboden) niet vergoed vanuit Zorg in Natura of de zorgverzekering.

Tarieven
Intakegesprek en eindgesprek (45 minuten) inclusief behandelplan € 108.00
Behandelsessie van 60 minuten € 108.00
Reistijd en reiskosten bij behandeling in de thuissituatie

(bij maximale afstand van 10 km vanaf De Stal)

€ 25.00

 

Telefonisch consult per 10 minuten € 18.00

 

De behandeling kan volgens de volgende voorwaarden geannuleerd worden:
– Afmeldingen die minimaal 24 uur van te worden gemeld, zijn kosteloos.

– Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de zorg worden 50% van de kosten in rekening gebracht.

De Stal voltige