De Stal doet haar uiterste best om zorg van hoge kwaliteit te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat een zorgafnemer niet tevreden is over een onderdeel van de dienstverlening van De Stal. Verwacht wordt dat de klacht eerst met de betrokken medewerker van De Stal besproken wordt. Indien nodig kan de zorgafnemer om ondersteuning of advies vragen aan een van de andere medewerkers of de leidinggevende van De Stal.

Mochten bovenstaande niet tot een passende behandeling van de klacht leiden, dan kan middels het klachtenformulier gestart worden met de klachtenprocedure. Het is voor bewoners van Regio Gooi en Vechtstreek ook mogelijk om een klacht in te dienen via het Regionaal Klachtenmeldpunt. Dit meldpunt neemt de klacht in ontvangst, beoordeelt en administreert deze en zet deze door naar De Stal voor afwikkeling.

De Stal kampvuur