Cliëntenraad en ouderraad

De Stal vindt het noodzakelijk dat er vanuit cliënten wordt meegedacht over verbeteringen binnen haar werkzaamheden. Om deze reden heeft zij zowel een cliëntenraad als een ouderraad opgericht. De cliëntenraad van De Stal bestaat uit drie tot zes kinderen en/of jongeren, die begeleiding krijgen bij De Stal. Daarnaast is er een ouderraad, die bestaat uit drie tot vier ouders van kinderen of jongeren, die begeleiding krijgen vanuit de Stal. Zowel de cliëntenraad als de ouderraad komt regelmatig samen om mee te denken over zaken die belangrijk zijn voor de cliënten van De Stal. De cliëntenraad en ouderraad hebben adviesrecht en geven tevens hun mening over plannen die De Stal heeft voor de toekomst.

Mocht u vragen hebben over een van beide of zelf een mening hebben die u wilt delen met de cliënten- of ouderraad, mail dan naar info@natuurlijkbegeleiden.nl.

Bestuur

Aan de basis van de zorgafdeling staat een bestuur, bestaande uit betrokken vrijwilligers die meedenken over de beleidsmatige kant en de ontwikkeling van de zorgafdeling.

De Stal cliëntenraad