Natuurlijk begeleiden bij De Stal

De Stal biedt kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van vijf tot en met vijfentwintig jaar met bijvoorbeeld PDD-NOS, MCDD, Syndroom van Asperger, Klassiek Autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid en/of angstproblematiek ondersteuning om tot ontwikkeling te komen. Dit kan op de boerderij, in de thuissituatie of op school, stage of het werk zijn.

Het gaat hier om doelgerichte begeleiding op individuele basis of in een groep. De activiteiten op de boerderij draaien om het thema natuur & dieren. Binnen de begeleidingen wordt gewerkt aan het versterken van sociale en emotionele vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid, waarbij plezierbeleving voorop staat.

Visie

De visie van De Stal wordt bereikt door een nauwe samenwerking met de personen om het kind of de jongere heen. Het doel is de hoogst haalbare mate van zelfredzaamheid en balans samen met het kind en zijn systeem te bereiken. Hierbij wordt de kracht van dier en natuur ingezet.

Werkwijze

Op de locatie van De Stal wordt in de natuur en met dieren gewerkt in de buitenlucht. Verschillende activiteiten leiden tot leermomenten op sociaal, emotioneel of cognitief gebied. Voorbeelden van activiteiten die ondernomen worden zijn verzorgen van een pony, het bouwen van een hut in het bos, het koken van een maaltijd met groente uit de moestuin of het voeren van de dieren. Daarnaast biedt De Stal ondersteuning in de thuissituatie of op school.

beeltenistransparant.fw